Lagårn i Ullsta 11 – 26 augusti 2018

Utställning med 4 färgstarka kvinnor, denna gång bjöd vi in Mari Koort.