2018

Husby Konsthall, 29 september – 14 oktober 2018 ,”Ett verk var”, Svenska Konstnärsförbundet, se separat sida

Lagård i Ullsta, 11 -26 augusti 2018, se även separat sida

Konstsalong 2018, 5 – 27 maj 2018, Lagårn i Ullsta, jurybedömd utställning, se även separat sida